Het bereiken van klimaatneutraliteit (netto zero emissies) tegen 2050 om daarna klimaatnegatief te worden is een voorwaarde om de opwarming van de aarde te stoppen.

De inspanningen die (lokale) overheden en bedrijven moeten leveren om hier aan bij te dragen en ook zelf klimaatneutraal of klimaatnegatief te worden zullen in de komende jaren exponentieel toenemen.

Klimaatneutraliteit wordt het centrale thema in de eerste helft van het nieuwe decenium. Het genereren en beschikbaar maken van financiële middelen om de transitie naar klimaatneutraliteit mogelijk te maken wordt een bijkomende uitdaging.   

Ook zal rekening moeten gehouden worden met interne en externe weerstanden en met de noodzaak om blijvend economische en maatschappelijke waarde te creëren.

Een bijkomend aspect is de snel veranderende omgeving waaronder de impact van klimaatveranderingen zelf.   

Klimaatneutraliteit is echter perfect haalbaar, zowel op macroschaal als op het niveau van elke publieke of private organisatie. Organisaties kunnen ook klimaatnegatief (CO2e negatief) worden op korte termijn.

Altimedes Consulting,  Tel +32(0)24601730    info(at)altimedes.com

  Home  l  Over ons l  Samenwerking l  Emissierechten l  Jobs l Nieuws l  Contacteer ons          

NL I  ENG

De uitdaging

Met een kordaat leiderschap, de ontwikkeling van een strategische visie en een integraal transitieplan is de eerste stap gezet.  

Het realiseren van een klimaatneutrale of klimaatnegatieve organisatie kan echter vaak niet alleen gerealiseerd worden.

De grootste impact wordt gerealiseerd door het structureel herdenken van business modellen en processen, door innovatie en van een veel sterkere samenwerking binnen organisaties, tussen bedrijven, tussen bedrijven en overheden en tussen overheden zelf.


Onze dienstverlening

Integrale projectbenadering

De hele transitieperiode om klimaatneutraliteit te bereiken wordt als één project beschouwd en beheerd.

Investeringsanalyses, strategische cash planning en operationeel interim management.

 

Samenwerkingsverbanden

Opzetten van samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen, tussen ondernemingen en overheden en tussen overheden en overheden om gezamenlijke energie- en klimaatdoelstellingen te realiseren.
Strategische plannen

Ondersteuning in de ontwikkeling van een strategische visie en geïntegreerd actieplan om klimaatneutraliteit te realiseren met inbegrip van alle randvoorwaarden waaronder financiering.

Subsidies en financiering

Identificatie van subsidie- en financieringsmogelijkheden voor het realiseren van klimaatdoelstellingen.

Opmaken en indienen van subsidie- en financieringsaanvragen (LIFE, Horizon Europe, …).

Publiek vastgoedbeleid en beheer

Begeleiden van (lokale) overheden bij het optimaliseren en klimaatneutraal maken van hun eigen vastgoed.

Risicoanalyses

Identificeren en kwantificeren van risico’s van klimaatveranderingen op assets (gebouwen en infrastructuur) en supply chains.


Total supply chain optimalisatie

Analyse van (multimodale) goederenstromen met inbegrip van carbon footprint berekening en het identificeren en uitvoeren  van verbeteringen in de keten.

Multi-criteria - multi-stakeholder

Ondersteuning in besluitvorming waarbij rekening wordt gehouden met verschillende stakeholdergroepen en beleidsopties. Begeleiding van het stakeholderproces.

Wie deed reeds beroep op onze expertise

United Nations Environment Programme (UNEP), het Frans milieuagentschap (Ademe), International Air Transport Association (IATA), Deutsche Post, UPS, IKEA, Heineken, het Nederlands ministerie van landbouw, het Vlaams Instituut voor de Logistiek, de Haven van Amsterdam, Connekt, Coca Cola, AB-InBev, Bayer, United Biscuits, Heinz, CHEP, Gyproc, Factor4, het Vlaams gewest, SURE2050 consortium, …

 

CO2 emissierechten  

Aankoop en verkoop van CO2 emissierechten voor EU ETS bedrijven en investeerders.


Transitiemanagement
klimaatneutrale organisaties